Редактор

Александра Янакиева е психолог по професия и призвание. Завършва  бакалавърска степен по Психология и магистърска степен по Психология на здравето в Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Фокусът от второто ѝ образование е върху превенция и промоция на здравето, като най-сигурен път да се избегне реална болест или да се получи навременна подкрепа за вече съществуващо състояние.  

Първото обучение на Алекс в терапевтична школа, започва паралелно с бакалавърското образование и беше по Когнитивно-поведенчека терапия, с насоченост към възрастни. В последствие професионалната ѝ практика тръгва в една ниша, заради която прави завой и смело започва да трупа опит в областта на детската психиатрия.

Вече няколко години работи терапевтично с деца – с невротипично и нтипично развитие – разстройство в развитието, обучителни затруднения, поведенчески проблеми,  травматични събития, силна тревожност, неувереност и психосоматични прояви. В практиката си Алекс използва методи на ABA терапия, психо-едукативно насочени практики, Монтесори похвати, арт-терапевтични и игрови техники и чиста поведенческа работа.

В хода на развитието си като специалист осъзнава и вижда на практика колко важна е семейната система и това как ние функционираме в нея, какви са връзките ни със значимите възрастни и как родителстването е от съществено значение за развитието на децата. По тази причина започва и специализация в Системен, фамилен подход в Института по фамилна терапия. Ползвайки тези техники от КПТ и СФП, консултира семейства и възрастни. 

Определя себе си като амбиверт, алтруист и оптимист с реалистични наклонности. Любопитна  за човешката психика и мотивирана да участва в промяната на  животи, посредством мисленето, а покъсно поведението и цялостната настройка. Алекс определя себе си като второстепенния участник във филма, който показва репетиция за живота, а именно терапията. Tя е спътник на човешката душа, промива и лекува рани, попива сълзи, отваря очи, мотивира, вдъхва спокойна сила, чиста самоувереност и още други дребни неща, които биха били нищо без огромната сила на човешката воля.