КЗП

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

Тел.: 0700 111 22

Имейл: info@kzp.bg

Адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

КЗЛД

Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

Тел.: 02/91-53-518

Имейл: kzld@cpdp.bg

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на  http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.